MUHASEBE VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan kaynakları yönetiminin ürünü, beceri sahibi, şevkli, verimli elemanlardır. İnsan kaynakları yönetiminin gelişmeye açık olması, elemanlarının çabalarına dayanmak zorunda olan organizasyonu başarıya götürür. Buna karşılık gelişmeye açık olmayan bir insan kaynakları yönetiminin sonuçlarına da gene bütün organizasyon katlanır. Bir organizasyondaki insanlarla  ilgilenmek, insanların niçin ve nasıl çalıştıkları konusunda geniş bir bilgi ve teknik beceri gerektirir. Bu teknik beceriler arasında, yan ödeme ve tazminat planlarının mekanizmasını anlamak ve ilgili yasaları, toplun sözleşme prosedürlerini, işe eleman seçme tekniklerini, performans değerlendirmelerinin nasıl yapılacağını bilmek de vardır. Davranış bilimleri ve sosyal psikoloji alanlarında geniş bilgi sahibi olmak da zorunludur.

 

Bir personel fonksiyonu olarak insan kaynakları yönetiminin iki temel hedefi vardır:

-       İnsan kaynaklarının organizasyonun hedefi doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

-         İş görenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamak.

İnsan kaynakları fonksiyonunun etkili olabilmesi organizasyonun diğer fonksiyonlarıyla tam bir işbirliği içinde olmasına bağlıdır.

 

MUHASEBE

Süreklilik, dönemsellik, tutarlılık, sosyal sorumluluk, kişilik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve güvenilir belge, ihtiyatlılık, özün önceliği ilkeleri banka muhasebesinin temel ilkeleri olarak kabul edilir. Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanmasında banka muhasebesinin temel ilkelerinin kullanılması zorunludur.

 

Süreklilik, dönemsellik ve tutarlılık ilkeleri, aynı zamanda muhasebenin temel varsayımları olarak kabul edilir.

  • Aziz-resim

ARS Metal Ferforje İnşaat : Telefon    
Her hakkı ARS Metal Ferforje İnşaat"a aittir © 2010