Organizasyon Yapısı

ARSLAN DEMİR VE PROFİL TİCARETİ

Şirket Müdürü: Ali ARSLAN

DEPOLAMA, SATIŞ VE SEVKİYAT MÜDÜRLÜĞÜ

Bağlı Olduğu Birim: Şirket Müdürü

İşin Özeti: Reklam, satış pazarlama araştırması ve müşteri hizmetleri konusunda kuralları, stratejileri ve kararları verir ve denetimi yapar. Alımı yapılan ürünlerin depolanması ve satış sonrası sevkiyat ve tahsilat  işlerini yürütür.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

Düzenli olarak , müdürlüğe bağlı personellerle  toplantılar  yapmak,

Belirli periyotlar halinde, bağlı personelleri , iş konusunda kontrol etmek,

Bağlı personellerin  motivasyonunu  yüksek tutmak,

Ürün ve iş bilgisine sahip olmak, Ürünlerin güncel fiyatları  hakkında bilgi edinmek,

Müşterilerle birebir ilişki kurmak,  ilgilenmek.

Malzeme akışı analizine göre, depolama sistemleri doğrultusunda, etkin depo yerleşimini  ayarlamak.

Ürün sevkiyatlarında en az hata ile yüksek verimi alacak şekilde satış sonrasını planlamak.

Gerekli Yetenek ve Beceri

Dinamik, düzgün görünüşlü, iletişim becerisine sahip olmak , Müşteri ilişkileri Yönetimini(CRM) bilmek. İş konusunda yeterli bilgi birikimine ve iş tecrübesine sahip olmak.

 

Kendisine Bağlı Birimler

1-Depolama Birimi

2-Satış Birimi

3-Sevkiyat Birimi

4-Stok Kontrol Birimi

5-Tahsilat Birimi

 

SATINALMA, İMALAT ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Bağlı Olduğu Birim: Şirket Müdürü

İşin Özeti: İnşaatlar ile ilgili malzeme ve eleman tedariki işlemlerini gerçekleştirmek. Ticareti  yapılan ürünlerin, Pazar araştırmasını yapmak. Piyasa verileri ve  Satınalma şartları doğrultusunda,  satış fiyatlarını belirlemek. İmalatı  yapılan ürünlerin satış fiyatlarını belirlemek.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

Düzenli olarak alt birimlerle toplantılar düzenlemek,

Belli periyotlar halinde alt birimleri kontrol etmek,

Elemanlarının motivasyonunu yüksek tutmak,

Ürün ve iş bilgisine sahip olmak, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi edinmek,

Yeni ürün geliştirme konusunda aktif olmak.

İnşaat taşeronları ile sözleşme yapmak. İnşaata malzeme alımı konusunda piyasa araştırmaları yapmak ve teklif toplamak.

Gerekli Yetenek ve Beceri

Dinamik, düzgün görünüşlü , iletişim becerisine sahip olmak. İkna kabiliyeti yüksek olmak.

İş konusunda yeterli  bilgi birikimine ve iş  tecrübesine sahip olmak. İdareci sıfatına haiz olmak.

 

Kendisine Bağlı Birimler

1-Ferforje İmalat Birimi

2-Satınalma Birimi

3-Metal işleri Kesim –Büküm Birimi

4-İnşaat Müteahhitliği Birimi

6-Emlak Danışmanı

 

 

MUHASEBE VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

Bağlı Olduğu Birim: Şirket Müdürü

İşin Özeti: Şirket personelinin eğitimi ,şirketle uyumu ve iş  motivasyonu konularında gerekli önlemleri almak. Personel maaşları, sicil ve tahakkuk işlemleri konularını takip etmek. Yeni personel alımı işlerini gerçekleştirmek.

Muhasebe , bütçeleme , yatırım planlama , kredi ve tahsilat , banka işlemleri , vergi ve sigorta işleriyle ilgili  kuralları , stratejileri , kararları verir ve denetimi yapar.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

Çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak,

Personelin eğitimi için gerekli araştırmaları yapmak  ve prosedürleri  gerçekleştirmek.

Personelin kişisel sorunlarını gidermek amacıyla ikili görüşmeler düzenlemek,

İşe alınacak kişilerin mülakatlarını yapmak ve uygun elemanları seçmek,

Muhasebe kayıtlarını tutmak,

Eldeki nakit para, arsa, malzeme vb. değerleri yatırım yaparak değerlendirmek,

Bütçeleme ve bütçeye uygunluk denetimi yapmak,

Banka ve kredi işlemlerini takip etmek,

Vergi ve sigorta işlerinin takibini ve ödemesini yapmak,

Düzenli olarak bağlı personellerle  toplantılar düzenlemek,

Belli periyotlar halinde, bağlı personelleri kontrol etmek ve kontrol altında tutmak.

 

Gerekli Yetenek ve Beceri

Dinamik, düzgün görünüşlü, iletişim becerisine sahip olmak,

Yeterli bilgi birikimine ve  iş tecrübesine sahip olmak. Grup çalışmasına uyumlu olmak,

Üniversitelerin  İşletme, Kamu Yönetimi  alanlarından birinden mezun olmak.

 

Kendisine Bağlı Birimler

1-Muhasebe ve Finans Birimi

2-Personel  Sicil , Tahakkuk  ve Eğitim Planlama Birimi

3-Yemekhane  ve Çay ocağı Birimi

4-Hukuk Danışmanı


ARS Metal Ferforje İnşaat : Telefon    
Her hakkı ARS Metal Ferforje İnşaat"a aittir © 2010